Privacystatement

Deze website (www.uitvaartdonatie.nl) is van Amstel Uitvaarten B.V. gevestigd aan Domselaerstraat 112, 1093MA te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68446047.

In onze privacyverklaring gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Inzamelingsactie: de Inzamelingsactie die op de Uitvaartdonatie.nl is geplaatst door de Initiatiefnemer waarvoor Donaties worden geworven ter realisatie van een uitvaart en het voldoen van de uitvaartkosten;
 • Dienst: de voor Amstel Uitvaarten aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:
  1. Het bieden van toegang tot Uitvaartdonatie.nl,
  2. Het aanbieden van een technisch platform waarop de Initiatiefnemer de Inzamelingsactie kan starten en Donateurs geld kunnen doneren,
  3. Het ondersteunen en adviseren van Initiatiefnemers en Opdrachtgevers.

  Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over ‘Diensten’ wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
 • Donateur: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een financiële bijdrage levert aan een Inzamelingsactie door een Donatie te doen;
 • Donatie: een financiële bijdrage aan een Inzamelingsactie door een Donateur in de vorm van een schenking;
 • Initiatiefnemer: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep die het intakeformulier op Uitvaartdonatie.nl heeft ingevuld om gebruik te maken van de diensten van Amstel Uitvaarten;
 • Nabestaanden: de erfgenamen, de kennissen, de vrienden, de executeur, de overblijvende gezinsleden en/of de naaste familieleden van een overleden persoon.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging opdraagt of heeft opgedragen.

1. Introductie

Wij informeren jou graag over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij hiervoor jouw toestemming is ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen verplicht of toegestaan is.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een e-mailadres.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen worden ingedeeld per categorie van betrokkene. Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Initiatiefnemers;
 • Opdrachtgever;
 • Nabestaanden;
 • Donateurs;
 • Bezoekers van onze website.

3.1. Initiatiefnemers

Als jij een Inzamelingsactie op de website start, is het noodzakelijk dat wij jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerken, zodat wij contact met jou kunnen opnemen. Wij bewaren jouw gegevens tot uiterlijk een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening.

Daarnaast dien je zelf beeldmateriaal en teksten op onze website te plaatsen. Dat beeldmateriaal en die teksten kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder informatie (beeldmateriaal en/of tekst) over de Inzamelingsactie waarvoor je geld wenst in te zamelen, kunnen wij jouw Inzamelingsactie niet onder de aandacht brengen. Dat beeldmateriaal en die teksten blijven op onze website staan tot uiterlijk een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening. Als jij het daar niet mee eens bent kun jij bezwaar maken bij ons, waarna wij de Inzamelingsactie verwijderen.

3.2. Opdrachtgever

Indien initiatiefnemer geen opdrachtgever is, vragen wij naar de contactgegevens van de opdrachtgever zodat wij contact kunnen opnemen met de opdrachtgever. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot uiterlijk een periode van een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening. Als jij het daar niet mee eens bent, kun jij bezwaar maken bij ons, waarna wij de contactgegevens verwijderen.

3.3. Nabestaanden

Indien opdrachtgever niet bekend is bij initiatiefnemer, vragen wij naar de contactgegevens van de nabestaanden zodat wij contact kunnen opnemen met de nabestaanden. Het doel hiervan is het vinden van de opdrachtgever. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot uiterlijk een periode van een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening. Als jij het daar niet mee eens bent, kun jij bezwaar maken bij ons, waarna wij de contactgegevens verwijderen.

3.4. Donateurs

Wanneer je geld doneert, is het mogelijk om jouw naam in te vullen, zodat op onze website jouw naam en donatie samen getoond worden. Jouw naam blijft op onze website staan tot uiterlijk een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening. Indien jij niet wilt dat jouw naam op de website getoond wordt, kun je het veld ‘naam’ leeglaten waarna je donatie op de website verschijnt met als naam ‘anoniem’.

Het is noodzakelijk dat wij jouw e-mailadres verwerken, zodat wij met jou contact kunnen opnemen over het eventueel terugstorten van de donatie. De verwerking van dit persoonsgegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren jouw gegevens tot uiterlijk een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening.

3.5. Bezoekers van onze website

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de effectiviteit van onze website door statistische analyse en door foutopsporing in de webserverlogs. Zie ook onze cookie-verklaring voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze website.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. Als jij het daar niet mee eens bent kun jij bezwaar maken bij ons, waarna wij jouw gegevens verwijderen. Wij bewaren jouw gegevens tot uiterlijk 1 maand na jouw bezoek aan onze website.

4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken alleen met leveranciers en andere partijen waarvan wij overtuigd zijn dat zij de veiligheid van jouw gegevens kunnen waarborgen. Toegang tot alle gegevens is middels een versleutelde (SSL) verbinding tussen de bezoekende computer en de server beveiligd. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging en worden wachtwoorden opgeslagen met hash en seed.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@amstel-uitvaarten.nl.

5. Delen wij jouw gegevens met derden?

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heb jij op grond van de AVG volgende rechten:

 • het recht om te vragen of wij jouw gegevens verwerken en, zo ja, inzage te verkrijgen;
 • het recht om jouw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn;
 • in sommige gevallen het recht om jouw gegevens te laten wissen;
 • in sommige gevallen het recht om verwerking van jouw gegevens te beperken;
 • in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken;
 • in sommige gevallen het recht om jouw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • in gevallen waar jouw gegevens worden verwerkt op grond van toestemming, het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek sturen naar info@amstel-uitvaarten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij extra informatie aan jou vragen om jouw identiteit te controleren. Ook is het mogelijk dat wij niet volledig aan jouw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen.

7. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

8. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. Om zeker te zijn dat je op de hoogte bent raden wij je aan deze verklaring met regelmaat te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze verklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2021.

9. Contact

Heb jij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Mail jouw vragen dan naar info@amstel-uitvaarten.nl.