Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom de site Uitvaartdonatie.nl?
Een overlijden komt vaak onverwachts en gaat gepaard met hoge kosten. Niet iedereen heeft een uitvaartverzekering of het geld klaarstaan op een bankrekening. Met Uitvaartdonatie.nl helpen we mensen met het verzorgen èn betalen van een passend afscheid.

Voor wie is Uitvaartdonatie.nl?
Voor iedereen die een waardevol afscheid van een dierbare wil organiseren en daar de financiële hulp van anderen bij kan gebruiken. Ook voor mensen die een uitvaartverzekering hebben die niet toereikend is.

Is Uitvaartdonatie.nl alleen bestemd voor mensen zonder uitvaartverzekering?
Nee, uitvaartdonatie.nl is bestemd voor iedereen. Ook voor mensen die een uitvaartverzekering hebben die onvoldoende uitkeert om de gewenste uitvaart te kunnen organiseren.

Waarom Uitvaartdonatie.nl? De gemeente kan de uitvaart toch betalen?
De gemeente betaalt de uitvaart alleen wanneer er geen opdrachtgevers zijn. In dat geval organiseert de gemeente een vrij sobere uitvaart omdat deze moet worden betaald uit gemeenschapsgeld. Is het een ouder die is overleden? Dan zal de gemeente de uitvaartkosten proberen te verhalen op de kinderen en/of de nalatenschap van de overledene.
Met Uitvaartdonatie.nl kan de familie dit voor zijn en zelf de uitvaart zo veel mogelijk naar eigen wens regelen.

Waarom is dit niet alleen een donatiesite maar wordt ook de uitvaart verzorgd?
Om meerdere redenen. Mensen die een actie starten, worden niet alleen geholpen met het inzamelen van geld maar ook met de organisatie van de uitvaart. Zo worden zij compleet ontzorgd. Donateurs hebben op deze wijze de zekerheid dat hun donatie ook wordt gebruikt voor het doel: het verzorgen van de uitvaart. Tot slot, doordat de eigenaar van uitvaartdonatie.nl, uitvaartonderneming Amstel Uitvaarten, de uitvaart verzorgt, kunnen we het gebruik van het platform Uitvaartdonatie.nl kosteloos aanbieden en worden er geen commissies en geen transactiekosten berekend. Zo kunnen alle donaties volledig voor de uitvaart worden gebruikt.

Wie zit er achter Uitvaartdonatie.nl?
Eigenaar van Amstel Uitvaarten zijn Peter van Schaik en Viktoriya Ahafonova-Van Schaik. Wij zijn sinds 1996 actief in de uitvaartbranche en beheren ook websites als uitvaart.nl, condoleance.nl etc. Amstel Uitvaarten heeft een excellente reputatie, zie hiervoor onze Google reviews.

Mijn Inzamelingsactie

Hoeveel tijd heb ik om geld in te zamelen?
Zamel je geld in voor iemand die reeds is overleden? Dan is de tijd beperkt. De termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden is namelijk door de Wet (op de lijkbezorging) bepaald: Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden. Wil je dus op tijd geld verzamelen dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk aandacht vraagt voor je inzamelingsactie door familie, vrienden en kennissen hier op te wijzen of de inzamelingsactie bekend te maken via Facebook, Twitter, Linkedin etc.

Hoe blijf ik op de hoogte van de donaties?
Zodra er een donatie wordt gedaan, zal deze worden direct gepubliceerd op de actiepagina die je hebt aangemaakt op Uitvaartdonatie.nl

Wat gebeurt er als er minder geld wordt opgehaald dan het streefbedrag?
Als het streefbedrag niet gehaald wordt, is dat geen probleem. Wij treden dan in contact met de initiatiefnemer om te kijken of we de uitvaart(wensen) zo aan kunnen passen, dan er wel een mooie uitvaart verzorgd kan worden binnen het beschikbare budget.

Wat gebeurt er als er meer geld wordt opgehaald dan het streefbedrag?
Wordt er meer geld ingezameld dan de uitvaart kost, dan wordt het overschot gestort op de rekening van de opdrachtgever. Om die reden wordt bij het aanmaken van een actie de bankgegevens van de opdrachtgever gevraagd. Deze kan het overschot gebruiken voor aanvullende zaken zoals een urn, bloemstuk, gedenksteen of een steuntje in de rug voor de nabestaanden.

Kan ik een inzamelingsactie aanpassen of verwijderen?
Ja; neem hiervoor contact op met info@uitvaartdonatie.nl

Kan ik als initiatiefnemer mijn gegevens aanpassen?
Ja; neem hiervoor contact op met info@uitvaartdonatie.nl

Bekendheid geven aan je inzamelingsactie

Hoe kan ik mijn inzamelingsactie promoten?
Met uitvaartdonatie.nl bieden we de mogelijkheid om anderen om hulp te vragen bij een inzamelingsactie voor de uitvaartkosten. Vaak begint dat in kleine kring, bij familie en vrienden.
Voor het slagen van de inzamelingsactie is het heel belangrijk dat je de actie deelt op social media kanalen. Zo kun je de inzamelingsactie bekend maken via Facebook, Instagram of LinkedIn. Begin bij familie, vrienden, kennissen, collega's etc. om je actiepagina onder de aandacht te brengen.

Wat als ik mijn inzamelingsactie niet (via social Media) bekend maak?
Zonder het bekend maken van je inzamelingsactie op Social Media, is de kans klein dat je donaties ontvangt. Sommige mensen weten niet precies wat de bedoeling is en verwachten dat er na het aanmaken van een inzamelingsactie automatisch donaties binnen komen. Maar de kans dat onbekenden zo maar geld doneren is heel klein, zeker als anderen nog niet niet gedoneerd hebben. Maak daarom gebruik van de social media kanalen. Of schrijf de lokale krant aan waarin je wijst op de inzamelingsactie.

Gebruik een duidelijke foto van de persoon voor wie je geld inzamelt
Bij een persoonlijk verhaal hoort een persoonlijke foto. Want een foto zegt nu eenmaal meer dan 1000 woorden.

Vertel meer over de achtergrond van je actie
Vaak zijn mensen graag bereid te helpen als zij overtuigd zijn van de noodzaak. Beschrijf daarom duidelijk waarom je geld wilt inzamelen, wat je er mee wilt doen en waarom dit zo belangrijk is. Als mensen weten waarom je een actie start, zullen ze eerder geneigd zijn daar aan mee te helpen.

Maak duidelijk hoeveel geld je nodig hebt voor de uitvaart
We helpen je hiervan vooraf een inschatting te maken.

Gebruik aanvullende foto’s
Hoe meer beeldmateriaal, hoe duidelijker het voor anderen wordt wie ze helpen en waar het gedoneerde geld naar toe gaat. Door het gebruik van foto’s word je actie nog persoonlijker

Kosten

Wat kost het gebruik van uitvaartdonatie.nl?
Niets.  Wij rekenen geen transactiekosten en geen commissies. Voor de uitvaarten die we via uitvaartdonatie.nl uitvoeren, rekenen we dezelfde tarieven als alle andere uitvaarten die we verzorgen.

Rekenen jullie hogere tarieven als je gebruik maakt van Uitvaartdonatie.nl?
Nee, voor de uitvaarten die we via uitvaartdonatie.nl uitvoeren, rekenen we dezelfde tarieven als alle andere uitvaarten die we verzorgen.

Hoeveel verdient Amstel Uitvaarten aan deze site?
Wij rekenen geen transactiekosten en geen commissies. Voor de uitvaarten die we via uitvaartdonatie.nl uitvoeren, rekenen we dezelfde tarieven als alle andere uitvaarten die we verzorgen.

De uitvaart

Wie verzorgt de uitvaart?
De uitvaarten die via deze site worden geregeld worden verzorgd door Amstel Uitvaarten. Amstel Uitvaarten is een landelijke uitvaartonderneming gespecialiseerd in persoonlijke, waardige en betaalbare uitvaarten. En belangrijk, zonder verborgen kosten achteraf. Eigenaren van Amstel Uitvaarten zijn Peter van Schaik en Viktoriya Ahafonova-Van Schaik. Wij zijn sinds 1996 actief in de uitvaartbranche en beheren ook websites als uitvaart.nl, condoleance.nl etc. Amstel Uitvaarten staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68446047.

Hoe weet ik wat de uitvaart van mijn wensen zal gaan kosten?
Na het aanmaken van een inzamelingsactie wordt er door Amstel Uitvaarten contact opgenomen met de initiatiefnemer. Indien de initiatiefnemer niet zelf de opdrachtgever is, moet er ook contact opgenomen met de opdrachtgever. Wij inventariseren de uitvaartwensen en brengen vooraf een offerte uit. Achteraf ontvangt de opdrachtgever een eindnota met alle bijkomende kosten zoals catering etc.

Waarom verzorgt (alleen) Amstel Uitvaarten de uitvaarten via dit platform?
Amstel Uitvaarten wil mensen met weinig middelen helpen om de uitvaart van een dierbare samen te betalen. Daarvoor hebben we aanzienlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling van deze site, de hosting kosten etc. Juist omdat we vervolgens zelf de uitvaarten verzorgen, hoeven we geen commissie te vragen voor het gebruik van dit platform. 

Kan ik ook een andere uitvaartonderneming kiezen?
Nee. Via uitvaartdonatie.nl regelt alleen Amstel Uitvaarten de uitvaart. Wil je dat niet, dan kun je een ander Crowdfunding platform kiezen. Nadeel daarvan is dat andere platformen vaak aanzienlijke commissies rekenen en transactiekosten vragen voor elke donatie. Sommige platformen vragen wel 6% van elke donatie en daarnaast ook nog transactiekosten.

Wat als de nabestaanden na het starten van de inzamelingsactie toch willen kiezen voor een andere uitvaartonderneming?
Dan werkt UitvaartDonatie.nl hier aan mee maar worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • 6% commissie over het totaal gedoneerde bedrag voor het gebruik van de site UitvaartDonatie.nl. Dat is ongeveer dezelfde commissie die andere crowdfunding sites vragen.
  • € 0,60 transactiekosten per donatie
  • eventuele uitvaartkosten

Met uitvaartkosten wordt bedoeld alle kosten van de reeds verrichte werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de uitvaart en/of de overdracht naar een andere uitvaartonderneming Denk hierbij aan kosten als:

  • ophalen van de overledene van de overlijdenslocatie
  • mortuariumkosten van het ziekenhuis
  • kosten voor de laatste verzorging en het gekoeld bewaren van de overledene
  • eventueel de uitvaartkist en body seal
  • en alle andere kosten die te maken hebben met het uitvoeren van de uitvaart

Op het totaal gedoneerde bedrag zullen de uitvaartgerelateerde kosten in mindering worden gebracht en, alleen wanneer Amstel Uitvaarten de uitvaart niet uitvoert, ook de commissie- en de transactiekosten. Het restant zal worden overgemaakt naar de opdrachtgever. Ook wanneer het totaalbedrag aan ontvangen donaties onvoldoende is voor deze kosten, blijft men verplicht de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden te betalen.

Kan ik overal in Nederland de uitvaart laten verzorgen?
Ja, Amstel Uitvaarten is een landelijke organisatie. Onze uitvaartleiders wonen en werken verspreid over heel het land en we kunnen terecht bij alle crematoria en begraafplaatsen in Nederland.